جستجوی پیشرفته
 1. پزشکی ، پیراپزشکی ، مامایی ، پرستاری ، دندانپزشکی ، بهداشت
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:343
   Page:1 Of 29
  1. کتاب 0 % تخفیف
   شابک: 9781496377128
   کد کالا: 109795

   A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests Fischbach`s

   2018 - 10th

   قیمت به تـومان:
   0 0

  2. کتاب 20 % تخفیف

   2014 - 1st

   قیمت به تـومان:
   180,000 225,000

  3. کتاب 20 % تخفیف

   2014 - 1st

   قیمت به تـومان:
   160,000 200,000

  4. کتاب 20 % تخفیف

   2018 - 8th

   قیمت به تـومان:
   400,000 500,000

  5. کتاب 20 % تخفیف

   2012 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   160,000 200,000

  6. کتاب 20 % تخفیف

   2015 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   280,000 350,000

  7. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781451113440
   کد کالا: 106606

   Atlas and Synopsis of Lever`s Histopathology of the Skin

   2013 - 3rd

   قیمت به تـومان:
   280,000 350,000

  8. کتاب 20 % تخفیف

   2018 - 1st

   قیمت به تـومان:
   200,000 250,000

  9. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781605476148
   کد کالا: 109611

   Atlas of Clinical Hematology Wintrobe`s

   2018 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   280,000 350,000

  10. کتاب 20 % تخفیف

   2015 - 1st

   قیمت به تـومان:
   200,000 250,000

  11. کتاب 20 % تخفیف

   2015 - 1st

   قیمت به تـومان:
   200,000 250,000

  12. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9783319486512
   کد کالا: 109818

   Atlas of Diagnostically Challenging Melanocytic Neoplasms

   2018 - 1st

   قیمت به تـومان:
   200,000 250,000